BANDWERK INTERNET- EN RECLAME BUREAU: TROTSE MEDIAPARTNER VAN R.K.S.V. RIJSSEN
Afbeelding bij Informatieavond
zaterdag 16 feb 2019

Informatieavond

Inzake fusie R.K.S.V. Rijssen en RV

Via deze weg willen wij je uitnodigen voor een informatieavond aangaande de voorgenomen fusie tussen v.v. Rijssen Vooruit en v.v. R.K.S.V.
Deze avond zal plaats vinden op donderdag 14 maart 2019 in het Parkgebouw te Rijssen. Tijdens deze avond willen wij je zoveel mogelijk informeren over de plannen. Aansluitend zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden, waarbij de stemgerechtigde leden kunnen stemmen over de voorgenomen fusie.
 

Het programma van 14 maart 2019 in het Parkgebouw ziet er als het volgt uit:

19:00 uur: Ontvangst met koffie
19:30 uur: Opening voorzitter fusiewerkgroep - Wouter Beumer
19:35 uur: Woordje van de Gemeente - Bert Tijhof
19:40 uur: Woordje van Ter Steege - Erwin Tijhof
19:45 uur: Woordje van de Sportraad - Theo Hagendoorn
19:50 uur: Presentatie plannen fusie en accommodatie
20:10 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen
20:30 uur: Algemene ledenvergadering iedere vereniging afzonderlijk
21:30 uur: Bespreken uitslag algemene ledenvergadering
21:45 uur: Afsluiting

Iedereen die op welke manier dan ook verbonden is met één van beide verenigingen is van harte welkom.

De algemene ledenvergadering zal in een aparte ruimte plaatsvinden en is alleen toegankelijk voor stemgerechtigde leden.
 

Agenda algemene ledenvergadering v.v. R.K.S.V. (14-03-2019)

1. Opening door de voorzitter 
2. Uitleg stemprocedure *
3. Stemmen over de voorgenomen fusie tussen v.v. Rijssen Vooruit en v.v. R.K.S.V. **
4. Rondvraag
5. Afsluiting en terug naar de grote zaal

Stemrecht is alleen voorbehouden aan actieve, passieve, ondersteunende en ere- leden die ouder zijn dan 18 jaar mits zij ten tijde van stemming geen achterstand hebben in het voldoen van de voor hun verschuldigde contributie, boetes en/of andere bedragen. In geval van automatische incasso van de verschuldigde contributie, boetes en/of andere bedragen is het standpunt van de ledenadministratie m.b.t. vermeende betalingsachterstand bepalend.
** Een besluit behoeft tenminste 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin tenminste 20% van het aantal leden aanwezig zijn. Lid van v.v. R.K.S.V. is degene die voor de duur van haar/zijn lidmaatschap ook lid van de KNVB is.

DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA