BANDWERK INTERNET- EN RECLAME BUREAU: TROTSE MEDIAPARTNER VAN R.K.S.V. RIJSSEN

Hoe het allemaal begon...

“De Eendracht”
Voor de 2e wereldoorlog werd er in Rijssen al gevoetbald in rooms-katholiek verband onder de naam "De Eendracht".
In 1939 was het bestuur van "De Eendracht" helaas niet meer in staat was om de contributie af te dragen aan de voetbalbond, waarop het bestuur van "De Eendracht" werd geroyeerd.
Vervolgens werd "De Eendracht" , na een bestaan van ongeveer 15 jaar, wegens gebrek aan voldoende leden opgeheven. 
 
"Miena van Buusman"
In de jaren daarna bleef een aantal liefhebbers toch tegen een bal aantrappen, ook al gebeurde dit niet in clubverband.
Er werd toen gevoetbald op de locatie schuin tegenover het huidige hoofdveld van v.v. R.K.S.V., destijds een gewoon weiland.
Hier voelden zich de onderduikers tijdens de tweede Wereldoorlog zicht het veiligst, want het grootste deel van de voetballers waren jongelui die voor tewerkstelling in Duitsland in aanmerking kwamen.
Bij een razzia kon men van hieruit vrij gemakkelijk een goed heenkomen zoeken en onderduiken.
Na afloop van de wedstrijden waste men zich in de varkensstal van de naastgelegen boerderij van "Miena van Buusman" met emmers ijskoud water.
 
Rooms-Katholieke voetbalvereniging
Bernard Hodes, Herman Kamphuis en Anton Paauwe gingen begin 1944 naar pastoor Peters en vroegen hem of hij er bezwaar tegen had dat rooms-katholieke jongeren zich zouden aanmelden bij het neutrale Rijssen Vooruit.
Pastoor Peters bleek wel degelijk grote bezwaren te hebben en adviseerde hun een eigen rooms-katholieke voetbalvereniging in Rijssen op te richten.
Daartoe mochten zij het terrein van het kerkbestuur aan de Enterstraat gebruiken, nu nog steeds de thuishaven van voetbalvereniging R.K.S.V.
Vervolgens kwamen Bernard Hodes, Herman Kamphuis en Anton Paauwe samen met een aantal oudleden van "De Eendracht" op 1 februari 1944 bijeen in café Hodes (Toone van Joochem ) aan de Kerkstraat en besloten werd om opnieuw "De Eendracht" op te richten.
Echter de oude voetbalvereniging had bij het opheffen in 1939 niet aan alle financiële verplichtingen voldaan, zodat men niet opnieuw onder deze naam aan de competitie mocht deelnemen van de voetbalbond.
Daarop werd voorgesteld om onder de naam "R.K.S.V. Stormvogels" te gaan voetballen in de zomercompetitie 1944, tijdens deze oprichtingsvergadering melden zich direct al 36 nieuwe leden aan.  
 
“Roomsch Katholieke Storm Vogels”
Toen men zich in 1945 wilde inschrijven bij de Nederlandse voetbalbond afdeling Twenthe werd echter niet akkoord gegaan met deze naam, aangezien er al een voetbalvereniging bestond onder de naam Stormvogels.
Men heeft daarop de naam van de nieuwe voetbalvereniging afgekort tot "R.K.S.V." en of dit nu staat voor  "Roomsch Katholieke Sport Vereniging" of "Roomsch Katholieke Storm Vogels" is niet in de oprichtingsakte of statuten terug te vinden.
De huidige naam “v.v. R.K.S.V.” maakt het wel aannemelijk dat de volledige naam als  “voetbal vereniging Roomsch Katholieke Storm Vogels" gelezen moet worden. Officieel is de vereniging opgericht per 14 mei 1944.
 
 
DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA