BANDWERK INTERNET- EN RECLAME BUREAU: TROTSE MEDIAPARTNER VAN R.K.S.V. RIJSSEN

Informatie over het lidmaatschap

Op deze pagina kunt u informatie vinden over aanmelden als lid, overschrijven van of naar een andere voetbalvereniging en contributie.
 
Aanmelden
Om je aan te melden dien je het aanmeldingsformulier in te vullen, en digitaal toe te sturen naar ledenadministratie@rksv.nl. Daarnaast ben je op de hoogte van de verwerkersovereenkomst van R.K.S.V. Rijssen. 
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaar je ook tegelijk akkoord te zijn met deze verwerkersovereenkomst.
 
Voor het doorgeven van wijzigingen voor een bestaand lidmaatschap kan dit via: ledenadministratie@rksv.nl. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk een adreswijziging of nieuw telefoonnummer door te geven. Maar het is ook mogelijk om de machtiging voor automatische incasso te veranderen naar een andere bankrekening.
 
Overschrijven - om bij R.K.S.V. Rijssen te komen spelen
Lid geweest van een andere voetbalvereniging? Indien je binnen de afgelopen 3  jaar bij een andere vereniging ingeschreven bent geweest, kun jij je melden via de ledenadministratie. Zij zullen jou aanmelden en vervolgens moet de club waarvan je vertrekt akkoord geven. Mochten zij akkoord geven; dan is de overschrijving rond. De uiterste datum dat je kan overschrijven, is voor de A-categorie 15 juni.  
 
Overschrijven - als je ergens anders wilt gaan spelen
Wil je je carrière bij R.K.S.V. Rijssen beëindigen, dan moet je dit doen vóór 15 mei dit kan door, o.v.v. naam, adres en geboortedatum, een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@rksv.nl.
Zeg je te laat op dan gaan de betalingsreglementen zoals beschreven in de contributiereglementen op de aanmeldformulieren  van kracht. 
 
Ten slotte moet de vereniging die jij gaat versterken digitaal akkoord vragen via Sportlink. Mocht je netjes alle betalingsverplichtingen hebben voldaan en daarnaast je (eventuele) kleding ingeleverd hebben, dan zal de overschrijving akkoord worden bevonden.
 
Lidmaatschap
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Contributie wordt via een automatische incasso geïncasseerd.
 
Contributie R.K.S.V. Rijssen is als volgt opgebouwd:
 Senioren veld (vanaf 18 jaar)
 € 165,00 per seizoen of € 87,50 per half seizoen,
 voor vaste vrijwilligers en senioren die minimaal 2x per
 seizoen helpen op een klusjesdag.

 € 50,00 extra bijdrage overige senioren, wanneer er
 minimaal 2x op een klusjesdag geholpen is wordt dit
 teruggestort naar het seniorenlid.
 Jeugd tot 18 jaar
 € 80,00 per seizoen of € 45,00 per half seizoen 
 Steunende leden
 € 20,00 per seizoen.
 Mini-F (tot 6 jaar)
 Gratis.
- Jaarlijkse incasso levert een korting van € 10,00 op ten opzichte van halfjaarlijkse incasso;
- Contributie wordt jaarlijks met het prijsindexcijfer verhoogd;
- Contributie is verschuldigd voor een geheel seizoen, ook wanneer je tijdens het seizoen stopt;
- Opgelegde boetes vanuit de KNVB (zoals voor een gele kaart) worden ook automatisch geïncasseerd.
 
Rekening R.K.S.V. Rijssen:
IBAN: NL53 RABO 014 5400 743
Ten name van "R.K.S.V. Rijssen"
 
Voor overige vragen betreffende aanmelding, overschrijving en verandering van uw NAW gegevens kunt ut zich wenden tot de ledenadministratie.
DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA