BANDWERK INTERNET- EN RECLAME BUREAU: TROTSE MEDIAPARTNER VAN R.K.S.V. RIJSSEN

Wat doet de Technische Commissie?

De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle leden van R.K.S.V. Rijssen (zowel jeugd als senioren) kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere commissies en met het bestuur van R.K.S.V. Rijssen. Verder zorgt de TC voor een capabel technisch kader, organisatie van scouting, indeling van de elftallen, aanschaf en beheer van materialen en een goede organisatie van wedstrijden en toernooien. Tevens bereidt de TC beleidsvoorstellen voor of voert de beleidsbeslissingen van het bestuur uit.
 
Voor welke zaken/vragen kan men bij de Technische Commissie terecht?
Iedereen die wat voor vraag dan ook op voetbal(technisch) gebied heeft, mag ons altijd aanspreken? Ben je het bijvoorbeeld niet eens met de indeling of training of heb je het gevoel dat je er bij je trainer of leider niet mee terecht kan kun je ons vragen. Wel nadat eerst overleg is geweest met de betreffende leider/trainer. Vragen en/of opmerkingen alleen gemaakt ‘aan de bar’ worden niet in behandeling genomen. Komen wij er niet uit, dan zorgen wij in ieder geval dat de vraag bij de juiste persoon of commissie terecht komt.
 
Hoe kunnen leden in contact komen met de Technische Commissie?
De leden van de technische commissie zijn te bereiken via tc@rksv.nl Of gewoon door direct aan de jas te trekken. Er is namelijk vrijwel altijd iemand van de TC aanwezig op het sportpark.
 
Wat moeten de leden weten over de TC?
Leden van R.K.S.V. Rijssen moeten weten dat de Technische Commissie zich vrijwillig inzet om het voor iedereen binnen R.K.S.V. Rijssen mogelijk proberen te maken om hun geliefde sport veilig, maar vooral met veel plezier uit te kunnen oefenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidslijnen van de vereniging en ieders capaciteiten.
 
Uit welke personen bestaat de Technische Commissie?
Johan Pots, Wouter Beumer, Rob Boezerooij en Bernardo Mulder.
DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA